Rok 2018

V roku 2018 boli príspevky odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu za rok 2017, členské príspevky a priame finančné dary využité nasledovne:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove sme zakúpili:

  • 1 ks sprchovacie lehátko TSHB (cena s DPH: 2.031,91€)
  • 1 ks vodeodolná podpera hlavy (cena s DPH: 112,32€)

Spolu v hodnote: 2.144,23€
 

Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 12.660 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.