Rok 2012

Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 3 500 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.