Rok 2017

V roku 2017 boli príspevky odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu za rok 2016, členské príspevky a priame finančné dary využité nasledovne:
 
Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 9.430 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.