Rok 2010

V roku 2010 boli z príspevkov odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu za rok 2009 zakúpené nasledovné vecné dary:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove:
 
2 ks – kreslo KBL-02 – v celkovej hodnote 1 189,99 €
2 ks – infúzny stojan  – v celkovej hodnote 163,20 €
 
Našim darcom srdečne ďakujeme!
 

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.