Rok 2016

V roku 2016 boli z príspevkov odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu v roku 2015, členských príspevkov a priamych finančných darov v roku 2015 zakúpené nasledovné vecné dary:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove:

  • 2 ks nemocničné lôžko PLE (cena s DPH: 3.399,84€)
  • 2 ks vzpriamovacia hrazda s hrazdičkou (cena s DPH: 92,88€)
  • 1 ks aktívny antidekubitný matrac PRO4 (cena s DPH: 1.824€)
  • 2 ks nočný stolík NS-51-O (cena s DPH: 670,68€)
  • 2 ks pasívny antidekubitný matrac Medical III. (cena s DPH: 388,80€)

Spolu v hodnote: 6.376,20€
 
Pre ZŠ Šmeralova, Prešov:

  • 1 ks Epson projektor EB-S31, 3LCD, SVGA, 3200 (sériové číslo: WDTK6601481) (cena s DPH: 342,72€)

 
Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 6.200 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.