Podporte nás

V prípade, že sú Vám ciele nášho združenia blízke a sympatické, radi by sme Vás poprosili o podporu formou asignácie 2% dane z príjmu.

V prípade, že podávate daňové priznanie, údaje potrebné pre darovanie 2% dane z príjmu sú nasledovné:

Obchodné meno alebo názov: Aiuto
Adresa: Tatranská 65, 080 01 PREŠOV
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42085870

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Ak uvažujete o podpore cieľov združenia Aiuto formou priameho peňažného daru, možno tak urobiť na účet č. 4008927458/7500. V tomto prípade nás, prosíme, kontaktujte emailom na adresu romana.hricova@aiuto.sk. Na základe Vášho emailu Vám zašleme návrh darovacej zmluvy.

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí nás doteraz podporili priamym peňažným darom a asignáciou 2% z dane z príjmu!

Využitie darovaných financií budeme priebežne zverejňovať na tejto stránke.

2010: 2% dane z príjmu za rok 2009: 2 758,30 € (využitie)
2011: 2% dane z príjmu za rok 2010: 3 216,21 € (využitie)
2012: 2% dane z príjmu za rok 2011: 5 736,39 € (využitie)
2013: 2% dane z príjmu za rok 2012: 2 075,70 € (využitie)
2014: 2% dane z príjmu za rok 2013: 5 404,06 € (využitie)
2015: 2% dane z príjmu za rok 2014: 2 085,80 € (využitie)
2016: 2% dane z príjmu za rok 2015: 12 102,22 € (využitie)
2017: 2% dane z príjmu za rok 2016: 9 430,00 € (využitie)

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.