Rok 2014

V roku 2014 boli z príspevkov odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu v roku 2013, členských príspevkov a priamych finančných darov v roku 2013 zakúpené nasledovné vecné dary:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove:

  • aktívny antidekubitný matrac PRO-Care 3 – 1 560 €

 
Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 2 715 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.