O nás

Občianske združenie Aiuto bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 3.12.2008.

Vo svojej činnosti sa zameriavame na ochranu a podporu zdravia, podporu poskytovania sociálnej pomoci, a edukačné činnosti. Hlavné ciele združenia sú:

I. Ochrana a podpora zdravia;

  • prevencia,
  • podpora resocializácie drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
  • podpora zdravotníckych zariadení,
  • individuálna podpora občanov SR s ťažkým zdravotným postihnutím, občanov SR s chronickými a nevyliečiteľnými ochoreniami,
  • iné charitatívne činnosti.

II. Podpora poskytovania sociálnej pomoci;

  • podpora vidieka, hlavne obcí s nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou sociálnej pomoci.

III. Edukačná činnosť

  • podpora vzdelávania, publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti.

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá prejaví záujem podaním písomnej žiadosti o členstvo. Spolupráca so združením je umožnená aj tým fyzickým osobám starším ako 18 rokov, ktoré nemajú záujem o členstvo v združení, ale chcú sa podieľať na jeho činnosti ako dobrovoľní spolupracovníci.

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.