Rok 2013

V roku 2013 boli z príspevkov odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu v roku 2012, členských príspevkov a priamych finančných darov v roku 2012 zakúpené nasledovné vecné dary:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove:

  • prenosná chirurgická odsávačka – 261,60 €
  • lampa biostimul s držiakom – 399,90 €
  • sprchovacia stolička – 138 €
  • štvorkolka (opierka pri chodenie) – 73,38 €
  • 10 ks deka Korall Micro á 40 € spolu 400 €

 
Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 1 700 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.
 
Individuálna liečba:
Zakúpili sme osobný kyslíkový koncentrátor DeVilbiss Compact 525 – cena: 920 €.
 

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.