Stanislav Adamčík

Rok 2018

V roku 2018 boli príspevky odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu za rok 2017, členské príspevky a priame finančné dary využité nasledovne:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove sme zakúpili:

 • 1 ks sprchovacie lehátko TSHB (cena s DPH: 2.031,91€)
 • 1 ks vodeodolná podpera hlavy (cena s DPH: 112,32€)

Spolu v hodnote: 2.144,23€
 

Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 12.660 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

Rok 2017

V roku 2017 boli príspevky odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu za rok 2016, členské príspevky a priame finančné dary využité nasledovne:
 
Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 9.430 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

OZ AIUTO pomohlo prešovskej onkológii

Aktívny antidekubitný matrac, dve nemocničné lôžka, dve vzpriamovacie hrazdy s hrazdičkou, dva nočné stolíky ako aj dva pasívne antidekubitné matrace v celkovej hodnote 6 376,20 Eur darovalo občianske združenie Aiuto oddeleniu klinickej onkológie koncom januára 2017.
OZ Aiuto existuje od roku 2008. Svoju činnosť sústreďuje na tri základné oblasti pomoci a to na ochranu a podporu zdravia, podporu poskytovania sociálnej pomoci a edukačnú činnosť.

„Medzi naše hlavné ciele patrí aj podpora zdravotníckych zariadení. Rozhodli sme sa na základe osobných skúseností podporiť práve onkologické oddelenie prešovskej nemocnice. Domnievame sa, že na takom „ťažkom“ oddelení, akým onkologické oddelenie nesporne je, by mali mať pacienti vytvorené čo najkomfortnejšie podmienky pre liečbu. Oddeleniu sa snažíme v rámci našich možností pomáhať už od r. 2010. Od tohto roku každoročne prispievame podľa toho, čo oddelenie práve potrebuje a na čo stačia naše finančné možnosti,“ dodala predsedníčka OZ Aiuto Ing. Romana Hricová, PhD. Zástupcovia OZ už v minulosti odovzdali prešovským onkologickým pacientom napr. kreslá, infúzne stojany, posteľ, matrace, nočné stolíky, toaletné kreslá, či aktívny antidekubitný matrac. Dovedna išlo o dary v hodnote: 10 258,33 eur.

„Občianske združenie AIUTO s nami spolupracuje už niekoľko rokov. Vážime si akúkoľvek nezištnú formu pomoci o to viac, ak je pravidelná. V mene našich pacientov veľmi pekne ďakujeme.“ povedala primárka oddelenia klinickej onkológie, MUDr. Valéria Tkáčová.
Oddelenie klinickej onkológie FNsP J. A. Reimana poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre onkologických pacientov Prešovského kraja. Vykonáva diagnostiku onkologických ochorení, aplikuje chemoterapiu, imunoterapiu, hormonálnu liečbu a zabezpečuje podpornú a paliatívnu starostlivosť pre onkologických pacientov. Vecné dary si vážime a v mene našich pacientov ďakujeme.

spracovala: PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA
hovorkyňa FNsP J. A. Reimana Prešov

Zdroj: FNsP J. A. Reimana Prešov http://www.fnsppresov.sk/nemocnica/

Rok 2016

V roku 2016 boli z príspevkov odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu v roku 2015, členských príspevkov a priamych finančných darov v roku 2015 zakúpené nasledovné vecné dary:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove:

 • 2 ks nemocničné lôžko PLE (cena s DPH: 3.399,84€)
 • 2 ks vzpriamovacia hrazda s hrazdičkou (cena s DPH: 92,88€)
 • 1 ks aktívny antidekubitný matrac PRO4 (cena s DPH: 1.824€)
 • 2 ks nočný stolík NS-51-O (cena s DPH: 670,68€)
 • 2 ks pasívny antidekubitný matrac Medical III. (cena s DPH: 388,80€)

Spolu v hodnote: 6.376,20€
 
Pre ZŠ Šmeralova, Prešov:

 • 1 ks Epson projektor EB-S31, 3LCD, SVGA, 3200 (sériové číslo: WDTK6601481) (cena s DPH: 342,72€)

 
Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 6.200 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

Rok 2015

V roku 2015 boli z príspevkov odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu v roku 2014, členských príspevkov a priamych finančných darov v roku 2014 zakúpené nasledovné vecné dary:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove:

 • 1 ks Nemocničná posteľ PLN, var. LN41-H15 (plastové kolieska s CB) – 1 250.58 €
 • 1 ks Hrazda s hrazdičkou – 58.94 €
 • 1 ks Matrac Medical II. so spevneným okrajom – 256.50 €
 • 2 ks Toaletné kreslo Bonn – 747.84 €

 
Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 800 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

Rok 2014

V roku 2014 boli z príspevkov odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu v roku 2013, členských príspevkov a priamych finančných darov v roku 2013 zakúpené nasledovné vecné dary:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove:

 • aktívny antidekubitný matrac PRO-Care 3 – 1 560 €

 
Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 2 715 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

Rok 2013

V roku 2013 boli z príspevkov odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu v roku 2012, členských príspevkov a priamych finančných darov v roku 2012 zakúpené nasledovné vecné dary:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove:

 • prenosná chirurgická odsávačka – 261,60 €
 • lampa biostimul s držiakom – 399,90 €
 • sprchovacia stolička – 138 €
 • štvorkolka (opierka pri chodenie) – 73,38 €
 • 10 ks deka Korall Micro á 40 € spolu 400 €

 
Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 1 700 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.
 
Individuálna liečba:
Zakúpili sme osobný kyslíkový koncentrátor DeVilbiss Compact 525 – cena: 920 €.
 

Rok 2012

Individuálni prijímatelia:
Darovali sme 3 500 € na podporu liečby nehradenej zo zdravotného poistenia.

Rok 2011

V roku 2011 boli z príspevkov odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu v roku 2010 (za rok 2009), čiastočne 2011 (za rok 2010), členských príspevkov a priamych finančných darov v roku 2011 zakúpené nasledovné vecné dary:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove:
 
12 ks – Nočný stolik NS-31-O biela farba – v celkovej hodnote 3 758,40 €
 
Našim darcom srdečne ďakujeme!
 

Rok 2010

V roku 2010 boli z príspevkov odvedených nášmu združeniu v rámci darovania 2% z dane z príjmu za rok 2009 zakúpené nasledovné vecné dary:
 
Pre oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove:
 
2 ks – kreslo KBL-02 – v celkovej hodnote 1 189,99 €
2 ks – infúzny stojan  – v celkovej hodnote 163,20 €
 
Našim darcom srdečne ďakujeme!
 

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.