OZ AIUTO pomohlo prešovskej onkológii

Aktívny antidekubitný matrac, dve nemocničné lôžka, dve vzpriamovacie hrazdy s hrazdičkou, dva nočné stolíky ako aj dva pasívne antidekubitné matrace v celkovej hodnote 6 376,20 Eur darovalo občianske združenie Aiuto oddeleniu klinickej onkológie koncom januára 2017.
OZ Aiuto existuje od roku 2008. Svoju činnosť sústreďuje na tri základné oblasti pomoci a to na ochranu a podporu zdravia, podporu poskytovania sociálnej pomoci a edukačnú činnosť.

„Medzi naše hlavné ciele patrí aj podpora zdravotníckych zariadení. Rozhodli sme sa na základe osobných skúseností podporiť práve onkologické oddelenie prešovskej nemocnice. Domnievame sa, že na takom „ťažkom“ oddelení, akým onkologické oddelenie nesporne je, by mali mať pacienti vytvorené čo najkomfortnejšie podmienky pre liečbu. Oddeleniu sa snažíme v rámci našich možností pomáhať už od r. 2010. Od tohto roku každoročne prispievame podľa toho, čo oddelenie práve potrebuje a na čo stačia naše finančné možnosti,“ dodala predsedníčka OZ Aiuto Ing. Romana Hricová, PhD. Zástupcovia OZ už v minulosti odovzdali prešovským onkologickým pacientom napr. kreslá, infúzne stojany, posteľ, matrace, nočné stolíky, toaletné kreslá, či aktívny antidekubitný matrac. Dovedna išlo o dary v hodnote: 10 258,33 eur.

„Občianske združenie AIUTO s nami spolupracuje už niekoľko rokov. Vážime si akúkoľvek nezištnú formu pomoci o to viac, ak je pravidelná. V mene našich pacientov veľmi pekne ďakujeme.“ povedala primárka oddelenia klinickej onkológie, MUDr. Valéria Tkáčová.
Oddelenie klinickej onkológie FNsP J. A. Reimana poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre onkologických pacientov Prešovského kraja. Vykonáva diagnostiku onkologických ochorení, aplikuje chemoterapiu, imunoterapiu, hormonálnu liečbu a zabezpečuje podpornú a paliatívnu starostlivosť pre onkologických pacientov. Vecné dary si vážime a v mene našich pacientov ďakujeme.

spracovala: PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA
hovorkyňa FNsP J. A. Reimana Prešov

Zdroj: FNsP J. A. Reimana Prešov http://www.fnsppresov.sk/nemocnica/

Copyright © 2021 AIUTO - občianske združenie. Všetky práva vyhradené.